Pauls Post
04-11-2014 / 11:00

De Schijf van Tien (2)

Adviezen voor algemeen directeuren

We geven geheel belangeloos tien wijze adviezen aan algemeen directeuren (en hun soortgenoten), of ze nu net gestart zijn of al jaren meelopen. De vorige keer bespraken we de eigen positie van de algemeen directeur, in deze column besteden we aandacht aan de relatie met de medewerkers. Een gevoelig punt!

Een algemeen directeur vertrouwt zijn medewerkers. Niet omdat dit ′bon ton′ is, maar omdat zij daar alle recht op hebben.

De overgrote meerderheid van de medewerkers gaat met plezier of uit plichtsbetrachting naar zijn werk en doet daar wat hem wordt gevraagd. Wat je er ook van vindt, twee eeuwen na de industriële revolutie is de werkende mens gedomesticeerd en weet ‘ie dat hij op tijd moet komen, op de werkvloer niet moet toegeven aan vleselijke lusten en de baas niet naar de keel moet vliegen. Het is volkomen onzin dat management nog steeds doet alsof mensen gedresseerd moeten worden. Weer een reden om als algemeen directeur een nette afstand te bewaren tot het management.


           

Een algemeen directeur maakt zonder omwegen een einde aan opvattingen en gedragingen in het management en de staf die indruisen tegen het vertrouwen dat de medewerkers verdienen.

Deze onverbiddelijke houding geldt niet alleen voor evidenties als intimidatie en pesterijen, maar ook voor ogenschijnlijke normale dingen als het vragen om minutieuze rapportages. Een algemeen directeur is ook heel alert op de sfeer in management en staf: daar wil nog wel eens erg kleinerend over het personeel worden gesproken.
 
               

Een algemeen directeur is oprecht geïnteresseerd in het werk van de medewerkers en gaat dus de werkvloer op, niet als toeristische attractie, laat staan als eenmalige actie na zijn benoeming. Hij stelt zich als hoogste doel dat hij met iedereen over diens werk kan (mee)praten.  

Het klinkt allemaal simpel en voordehandliggend, maar er zijn maar weinig bazen die zo met de medewerkers omgaan. Dat kan dus anders en wie wil (en geregeld bovenstaande wijsheden tot zich neemt), doet ook anders.

De volgende column wordt nog een stuk lastiger: die gaat over de moraal van de algemeen directeur.

Paul Verburgt 

Reageren
naam:
emailadres:
reactie:
code
Voordat u uw reactie kunt plaatsen dient u het hiernaast afgebeelde 4 cijferige getal in te vullen. Dit i.v.m. de vele spam die we op dit moment ontvangen.